תצפית #395213, שום המדבר, 14 במאי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום המדבר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 במאי 2020
דר בן נתן
מחשופי אבן חול מתצורת חתירה (כנראה) בערוץ קטן
בקעת החולות, ערוצי נחל חווה
מצוק הצינים
190293\514810
בערוץ מינים נוספים המאפיינים בתי גידול חוליים: בר-עכנאי שיחני, לוטוס שעיר (מהמופע עם הפרחים הקטנים), פגוניה דביקה, חמד השיח, מלענן ריסני, מלענן קהה, כפתור החולות, ולוניאה מחודדת

צילומים

img of