תצפית #395214, פרגה ערבית, 14 במאי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

פרגה ערבית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 במאי 2020
דר בן נתן
ערוץ חצצי רחב במדבר
נחל חווה
מצוק הצינים
190292\514885

צילומים

img of