תצפית #395215, ברוניקה קרחת, 16 במאי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ברוניקה קרחת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 במאי 2020
יובל ספיר
חורש
כביש להר מירון
הר מירון
237607\767098