תצפית #395235, תלתן צר-עלים, 16 במאי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

תלתן צר-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 במאי 2020
יאיר אור
בתה של סירה ולוטם על אבן חול
צפון לנמרוד
החרמון
270840\794900
צילומים

img of