תצפית #395236, אלמוות שיכני, 16 במאי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אלמוות שיכני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 במאי 2020
יאיר אור
בתה של סירה ולוטם על אבן חול
צפון מזרח לנמרוד
החרמון
270840\794900
צילומים

img of