תצפית #395237, ברוניקת החולה, 16 במאי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ברוניקת החולה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 במאי 2020
יאיר אור
אחו לח על קרטון
נבי חזורי
החרמון
268445\795229

צילומים

img of