תצפית #395239, טופח עדין, 19 במאי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

טופח עדין
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
19 במאי 2020
שמואל מזר
הר שקד חרמון
החרמון
272123\802401

צילומים

img of
img of