תצפית #395242, ארבע-כנפות צהובות, 21 במאי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ארבע-כנפות צהובות
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 במאי 2020
אסף חיים
261438\735208

צילומים

img of
img of