תצפית #395243, ורבורגינת פקטורובסקי, 21 במאי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ורבורגינת פקטורובסקי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 במאי 2020
אסף חיים
261384\735212צילומים

img of
img of