תצפית #395244, שלהבית הגלגל, 21 במאי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שלהבית הגלגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 במאי 2020
אסף חיים
261405\735226


צילומים

img of