תצפית #395735, אירוס שחום, 18 באפריל 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס שחום
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
18 באפריל 2015
אוריה אורן
206151\576907
גבול חלקות עם אירוס שחום וחצבים. האירוס בקלונים בודדים, בתחילת פרח בתאריך 18.4.15