תצפית #395738, אירוס שחום, 26 במרץ 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס שחום
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 במרץ 2015
אוריה אורן
203129\572531
בפריחה בתאריך 26.3.15