תצפית #395743, אירוס שחום, 23 במרץ 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס שחום
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 במרץ 2015
אוריה אורן
207450\576910
מטע זיתים קטן, עם גפנים ועץ תאנה. בשוליו אירוס שחום. כעשר קלונים, בפריחה בתאריך 23.3.15