תצפית #395746, אירוס שחום, 23 במרץ 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס שחום
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 במרץ 2015
אוריה אורן
207139\576755
כרם זיתים שגודלו דונמים אחדים. בסוללה אירוס שחום-עשרות קלונים פורחים בתאריך 23.3.15