תצפית #395748, אירוס שחום, 20 במרץ 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס שחום
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 במרץ 2015
אוריה אורן
201182\571422
קלונים בודדים. פריחה בתאריך 20.3.15