תצפית #395756, אירוס שחום, 11 במאי 2014

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס שחום
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
11 במאי 2014
אוריה אורן
208186\576623
עשרות קלונים. בהבשלת זרעים בעת הביקור, בתאריך 11.5.14