תצפית #395757, אירוס שחום, 11 במאי 2014

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס שחום
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
11 במאי 2014
אוריה אורן
207231\576319
סוללה על ערוץ בשדה לס. במקום עשרות קלונים של אירוס שחום, בהבשלת זרעים בעת הביקור, בתאריך 11.5.14