תצפית #395758, אירוס שחום, 17 באפריל 2014

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס שחום
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
17 באפריל 2014
אוריה אורן
206238\577687
קלון בודד. תחילת פרי בתאריך 17.4.15