תצפית #395759, אירוס שחום, 23 במרץ 2014

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס שחום
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 במרץ 2014
אוריה אורן
206749\576780
עשרות קלונים, שיא פריחה בתאריך 23.3.14, במקום גם דרדר אשקלון - עשרות פרטים. מופיעים כנקודה נפרדת