תצפית #395761, אירוס שחום, 23 במרץ 2014

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס שחום
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 במרץ 2014
אוריה אורן
206471\577567
עשרות קלונים, מעט לאחר שיא פריחה בתאריך 23.3.14. שום הנגב 3 פרטים