תצפית #395766, געדה קיפחת, 30 במאי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

געדה קיפחת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 במאי 2020
רוני שושן
בני-ציון
186872\680984
6 פרטים מייצרים זרעים