תצפית #395777, דולב מזרחי, 1 ביוני 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דולב מזרחי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 ביוני 2020
מרגרטה וולצ'ק
נחל בצת
221506\775575