תצפית #396015, דק-זנב מכונף, 20 ביוני 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דק-זנב מכונף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 ביוני 2020
יובל ספיר
סלעי כורכר באזור הרסס
חוף פלמחים
חוף פלמחים
171520\648377

צילומים

img of