תצפית #396017, נעצוצית סבוכה, 20 ביוני 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה בגני-מקלט וגנים בוטניים מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נעצוצית סבוכה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה בגני-מקלט וגנים בוטניים
20 ביוני 2020
רון אבן
גן מקלט עין אפק
עין אפק
210430\750151
שיא פריחה, פרטים בודדים
צילומים

img of