תצפית #396019, בן-חיטה קטוע, 20 ביוני 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בן-חיטה קטוע
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 ביוני 2020
עומרי בכרך
צידי שביל עפר
שדה בור מזרחית לזכרון
197417\719062

צילומים

img of