תצפית #396049, טופח קסיוס, 25 ביוני 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

טופח קסיוס
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 ביוני 2020
רן לוטן
זיתים
מערבה לכפר יאסיף
214638\761698
צילומים

img of