תצפית #396054, שום הגלגל, 25 ביוני 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום הגלגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 ביוני 2020
רן לוטן
אדמה עמוקה
יער אחיהוד
215929\758429


צילומים

img of