תצפית #396063, בוציץ סוככני, 25 ביוני 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בוציץ סוככני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
25 ביוני 2020
יעל אורגד
שלולית חורף
שמורת בריכת יער
ברכת יער
190730\702026
אתר ידוע, אלפים פורחים

צילומים

img of
img of