תצפית #396287, אמניה רבת-פרחים, 19 ביולי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אמניה רבת-פרחים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
19 ביולי 2020
נעם שגב
שלולית חורף מתייבשת
שלולית החורף נתניה
185724\688756
צילומים

img of
img of