תצפית #396289, לשישית מקומטת, 20 ביולי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לשישית מקומטת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 ביולי 2020
נעם שגב
צידי תעלה
190884\704935


צילומים

img of
img of