תצפית #396290, סיסנית היערות, 21 ביולי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סיסנית היערות
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 ביולי 2020
רן לוטן
יער ספר הררי
חטמר חרמון
החרמון
271169\799751
סביב עוזרר קטן שצמוד לאלון תולע


צילומים

img of