תצפית #396294, קלינופודיון מנוצה, 21 ביולי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קלינופודיון מנוצה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 ביולי 2020
רן לוטן
יער אלון תבור
נחל ערער עליון ליד חניון רכבל תחתון
החרמון
271989\801189
צילומים

img of
img of