תצפית #396295, ספלול מחוספס, 21 ביולי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ספלול מחוספס
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 ביולי 2020
רן לוטן
יער אלון תבור ומסלעות
נחל ערער עליון ליד חניון רכבל תחתון
החרמון
271999\801189
פזורים על עשרות מטרים
צילומים

img of