תצפית #396297, חרחבינה טובענית, 22 ביולי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חרחבינה טובענית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
22 ביולי 2020
Hila Abraham
תעלה מוצפת חלקית ובריכה עונתית יבשה
יער ליד בוקעאתה
274533\789179

צילומים

img of