תצפית #396300, ליסימכיה מסופקת, 22 ביולי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ליסימכיה מסופקת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
22 ביולי 2020
צחי פז
קרקע לחה
צפונית לתל דן מחוץ לשמורה
נחל שניר
260684\795032


צילומים

img of
img of