תצפית #396303, לחך המלחות, 24 ביולי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לחך המלחות
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 ביולי 2020
נעם שגב
שקע בחולות
נחל אלכסנדר
187840\700047
צילומים

img of
img of
img of