תצפית #396304, ציפורנית חופית, 24 ביולי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ציפורנית חופית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 ביולי 2020
נעם שגב
כורכר
186257\691286
קטע מרכס כורכר המיועד לשמורה עירוניתצילומים

img of
img of