תצפית #396320, בלוטה פלשתית, 26 ביולי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בלוטה פלשתית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 ביולי 2020
נעם שגב
חורשת אקליפטוס על חמרה
חורשת הסרג'נטים
188412\690378

צילומים

img of