תצפית #396321, תלתן דגול, 26 ביולי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

תלתן דגול
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 ביולי 2020
נעם שגב
חורשת אקליפטוס על חמרה
חורשת הסרג'נטים
188645\690468 (נקודה מקורבת)צילומים

img of