תצפית #396324, אלקנה מזרחית, 20 ביולי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אלקנה מזרחית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 ביולי 2020
יעל אורגד
מצפה שלגים, רום 2200מ'
החרמון
275816\802458
צילומים

img of