תצפית #396325, ארכובית הארזים, 20 ביולי 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ארכובית הארזים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 ביולי 2020
יעל אורגד
דולינה בחרמון, רום ~2000מ'
דולינת הגלגל
273810\801145
צילומים

img of