תצפית #396344, עטיינית פקטורי, 12 באוגוסט 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עטיינית פקטורי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 באוגוסט 2020
נעם שגב
אדמה מוצפת בחורף
199718\687741
צילומים

img of