תצפית #396345, לשישית מקומטת, 12 באוגוסט 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לשישית מקומטת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 באוגוסט 2020
נעם שגב
קרקע מוצפת בחורף
199751\687732

צילומים

img of
img of