תצפית #396346, קיצנית אשכולית, 12 באוגוסט 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קיצנית אשכולית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 באוגוסט 2020
יעל אורגד
קרקעות כבדות, ביצה
אחו בנימינה
אחו בנימינה
196269\712096
אספרג א"י מסביב.
צילומים

img of
img of