תצפית #396347, ארכובית צמירה, 15 באוגוסט 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ארכובית צמירה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
15 באוגוסט 2020
צחי פז
קרקע לחה
מאגר בוטמיה
281935\760293צילומים

img of