תצפית #396360, חוחן קרדני, 14 באוגוסט 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חוחן קרדני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 באוגוסט 2020
אחר
ביתן אהרון
188426\697204