תצפית #396520, נופר צהוב, 14 באוגוסט 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נופר צהוב
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 באוגוסט 2020
חנוך כחלון
הירקון
192753\668457
*************