תצפית #396566, נהרונית מסולסלת, 13 באוגוסט 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נהרונית מסולסלת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
13 באוגוסט 2020
טליה אורון
ברכות דלתון
245227\769052