תצפית #396629, סיסון קיפח, 16 באוגוסט 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סיסון קיפח
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 באוגוסט 2020
סיקו בכור
גדעון סגלי
שולי חורש ושטחים פתוחים קטנים בחורש
233979\772961 (נקודה מקורבת)
הרבה פרטים אכולים.צילומים

img of
img of