תצפית #396637, נעצוצית סבוכה, 26 באוגוסט 2020

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נעצוצית סבוכה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 באוגוסט 2020
יעל אורגד
כורכר-חמרה
תל דור
192890\725985
צילומים

img of